!!!!! Hà Nội… phố!!!!!????

Trời vừa ngớt mưa. Con đường vẫn còn nhão nhoét bùn đất. Những chiếc xe phi ào ào qua những vũng nước đục ngầu, nước bắn tung tóe. “Ô, một ông già???”... Một ông già ngã lăn kềnh giữa đường, chân tay run lẩy bẩy và vẫn chưa thể gượng dậy khi tôi phóng xe... Continue Reading →

Advertisements

Ngoại khóa 25/11/2006

Hà Nội, 25-11-2006 Hiệp hội các nhà tài trợ khuyết tật, Hội bảo trợ những người khuyết tật, các chương trình tổ chức đống góp hỗ trợ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai, vân và vân vân… Không biết bao nhiêu là chương trình do các tổ chức tư nhân hay cơ quan nhà... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: