Ngày đầu tiên đi… làm (DSI)

Hà Nội, 01-10-2007 Hôm nay là ngày đi làm đàu tiên của tớ! Sáng ko phải tập thể dục nữa vì tớ lò cò 1 chân qua từng bậc thang từ ngoài vào tiền sảnh của tòa nhà, rồi bậc thang từ tiền sảnh tới chỗ chờ thang máy, mệt đứt hơi. Tớ được cấp... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: