Uhm, năm mới rồi

Hà Nội, 07-01-2008 Uhm, năm mới rồi. Giờ mới hơi có chút cảm giác của năm mới đến. Vừa tỉnh dậy sau 2 ngày ốm, đầu óc vẫn còn choáng váng, tự dưng cảm thấy mọi vật xung quanh thật mới và lạ. Như là người đi xa mới trở lại căn nhà cũ. Đang... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: