Gã công nhân

Hà Nội, 16-02-2008 Và giờ thì... hắn vẫn THẾ! vẫn bị công việc, tiền bạc, sự hám danh và những chuyện hết sức lặt vặt đánh cắp mất tâm trí và thời gian. Hắn đã cố san đều thời gian và tâm trí cho mọi thứ xung quanh hắn, nhưng vẫn không có gì tốt... Continue Reading →

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: