Tối 29/11 ở bệnh viện

Bác Hạnh đã mua được thuốc rùi! Bác sĩ nói phải lựa thời điểm để tiêm cho dế chứ chưa tiêm ngay được. Hơn 4h chiều, mẹ được chuyển lên phòng dịch vụ để tiện cho mọi người được thăm nom. Bố cứ nhấp nhổm chạy qua chỗ phòng sơ sinh hỏi tình hình dế,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: