Chuyện phiếm

2 mẹ con nằm đố t.a. Mẹ hỏi chim cánh cụt là gì, dế thối: pen jiuu. Thế chim bay là gì, dế: bớt. Bố chen vào thế chim này là chim gì, dế ngập ngừng đáp: chim cò

Advertisements

Triêu Dương

Mẹ: mẹ cho Dế đi tắm để làm sao? Em: Dễ chịu (chu cái mỏ lên):-* Mẹ: ăn rau để làm gì? Em: dễ ijiiiiiiii :)) Mẹ: ăn xong súc miệng để khỏi làm sao? Em: sâu răng! Mẹ: sâu răng mẹ ko có tiền mua gì? Em (lập tức phát thanh ko cần nghĩ):... Continue Reading →

Triêu Dương

- Khi có đủ bố mẹ trong căn phòng, em hứng chí tuôn 1 tràng "bố mẹ bố mẹ bố mẹ bốốốố!". - Mỗi khi bị yêu cầu đi tất vào, câu cửa miệng rất nhanh "Đi tất lạnh chân!!! Úm (khỏi ốm)" - "bố bố bố bố bố cho dế nghe nhạc jaaazz"...Mỗi ngày... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: