Triêu Dương

– Khi có đủ bố mẹ trong căn phòng, em hứng chí tuôn 1 tràng “bố mẹ bố mẹ bố mẹ bốốốố!”.
– Mỗi khi bị yêu cầu đi tất vào, câu cửa miệng rất nhanh “Đi tất lạnh chân!!! Úm (khỏi ốm)”
– “bố bố bố bố bố cho dế nghe nhạc jaaazz”…Mỗi ngày em phải làm ít nhất 1 phát cho đỡ nghiền .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: