Dế và Mẹ

Này, Dế!!! Mẹ nhớ những khi con ra ngồi phịch trước mặt Mẹ và bảo: Mẹ ơi, Mẹ con nói chuyện!!! Hay lúc chàng lăn kềnh ra nằm bảo: Mẹ, Mẹ nằm cùng Dế! Mẹ con nói chuyện!!! Trời ạ, nghe cái giọng chàng làm sao mà Mẹ từ chối được chàng đây??? Mẹ con... Continue Reading →

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: