Những buổi sáng cũ

"Bố ơi! Dậy đi!!! Dậy cho Dế đi học, không muộn bây giờ đấy!" Cái giọng trẻ con nhưng rất đĩnh đạc làm Bố không nín được cười dù đang bê bết trong mộng mị và mệt mỏi do thức đêm. Mới hồi nào, đón tay con từ bệnh viện, đôi mắt thô lố nhìn... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: