Chưa say

cảm giác vừa tới độ.
đủ để mềm môi, loản mắt.
đủ để thấy rõ từng giòng rượu chao vào chén.
đủ để nhận rõ từng khuôn mặt thân thuộc trong lùm ánh sáng vàng vọt.
đủ để thấy những gì là phù du, những gì là sự thực.
Và đủ để biết rằng chữ “yêu” làm nên tất cả!!!
–không hiểu viết cho cái gì—

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: