Suy tư

Bắt gặp cái dáng suy tư này rất nhiều rồi, nhưng bố không thể tưởng tượng nổi...level của con cao đến mức này!

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: