Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc Mà lời từ biệt chẳng lên môi. ----- Dạo này cứ ở 1 mình là rất thích tụt..., tụt mãi mà không khéo lên được! Haizzzz

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: