Ký ức vẹn nguyên

0h 7/3/2017, thị trấn Quán Hàu, Quảng Bình. Anh chưa ngủ được, dậy thắp nhang rồi ra ngoài làm điếu thuốc. Thấy ba đang ngồi hút thuốc ở ngoài rồi. 2 ba con lọ mọ trải chiếu, làm ấm trà bắc mới, ngồi buôn chuyện đến tận 2h sáng. Nhắc đủ thứ về em, vui... Continue Reading →

Người ấy

Huế, một buổi sáng nào đó cuối tháng 7/2016, trời nắng gắt Sau khi gọi 1 ly đen đá không đường và 1 ly nâu ít sữa. Em ngồi xuống với lấy mấy cuốn sách trên kệ trong lúc tôi đi ra ngoài hút thuốc. "Em có hay đọc sách không?" "Em hay đọc trên watpad, chứ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: