Ác mộng

30-03-2017  Tôi lại mơ lại 1 giấc mơ giống trước đây 3 ngày. Giống rất nhiều chi tiết.  Cô ta đâm 1 nhát dao rất sâu vào lưng tôi, nơi vết đâm cũ vẫn còn chưa lành sẹo. Cùng với sự trợ giúp của một người trong gia đình, cô ta lại đâm tôi 1... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: