Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc Mà lời từ biệt chẳng lên môi. ----- Dạo này cứ ở 1 mình là rất thích tụt..., tụt mãi mà không khéo lên được! Haizzzz

Advertisements

Nothing at all

http://www.youtube.com/watch?v=OemN-oS7QRQ Show me the way Or throw me away All I see are figures walking through the woods Content and clueless What am I to do? What am I to do When I'm the only thing that seems to see the dead That seems to see the dead Or do I not see anything at... Continue Reading →

Còn đủ can đảm???

Đã từ rất lâu rồi, mỗi khi buồn nản, tôi thường nghe bài hát này, để tự dỗ dành mình, để lấy lại tinh thần trước những khó khăn trong cuộc sống hết sức đời thường. Lần đầu nghe bài ca này, tôi chưa đủ khả năng nghe lyric và cũng không hiểu ý nghĩa lắm. Nhưng toàn bộ khí và nhạc... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: